R-73

behandeling motie "een goed gesprek over rioolheffing"

Status

De RIB, documentnummer D/21/032887, is 31 augustus 2021 in het college geweest en het goede gesprek heeft 9 september jl. plaatsgevonden.

Toezegging

De VNG heeft aangegeven dat de variant voor waterafvoer op basis van waterverbruik komt te vervallen. De raad wordt volgend jaar een keuze uit twee varianten van heffingssystematieken voorgelegd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.