R-75

Maatregelen geluidsoverlast

Status

Toezegging

In het 4e kwartaal van 2021 willen we tot een set aan maatregelen komen, deze vervolgens zo snel mogelijk ter besluitvorming aanbieden aan het college en raad. Besluitvorming door het college of de raad over de verschillende maatregelen is mede afhankelijk van de effectiviteit, het draagvlak en de kosten. Het tijdspad van besluitvorming kan variëren per maatregel en is onder andere afhankelijk van beschikbare financiële dekking. Er is een reële kans dat het college en vervolgens de raad een besluit moet nemen omdat er onvoldoende dekking beschikbaar is om alle breed voorgestelde maatregelen uit te kunnen voeren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.