R-77

De stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de bestuursopdrachten, de begrotingswijziging en de
ontwerpbegroting 2022- 2025 Ferm Werk

Status

Toezegging

Een spoorboekje met de volgorde van de realisatie van de bestuursopdrachten ontvangt u uiterlijk half december 2021.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.