R-8

Voorstel nieuwe wijze samenwerking Recreatie Midden-Nederland

Status

Update 07/04: Er is nog geen gedetailleerde planning beschikbaar over de transitie Recreatieschappen en liquidatie Recreatie Midden Nederland. Zodra dit bekend is, wordt dit gedeeld met de gemeenteraad door het recreatieschap Stichtse Groenlanden.
Update 10/05: Zie R-8

Toezegging

20R.01272: Voorstel nieuwe wijze samenwerking

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.