R-82

Beantwoording schriftelijke vragen Huisvesting statushouders in de gemeente Woerden

Status

Toezegging

Wij zullen de raad begin 2022 nader informeren over de opbrengst van de verkenningen naar kleinschalige asielopvang en tijdelijke woonvormen voor statushouders en de voortgang van het voorstel aan het Rijk.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.