R-83

Amendement - Bomen- en bermenbeleid

Status

Toezegging

De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien verstande dat:
in Programma 2 (fysiek beheer openbare ruimte en vervoer) een bedrag van 35.000 euro wordt gereserveerd voor het bomen- en bermenbeleid, zodat de raad nog deze periode onderbouwde keuzes kan maken voor het vergroten van de biodiversiteit in onze gemeente en dit te dekken uit het geprognotiseerde resultaat van de begroting.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.