R-84

Amendement - Laadpalenbeleid

Status

Toezegging

De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien verstande dat:
de volgende toevoegingen worden opgenomen in Programma 6. (ruimtelijke ontwikkeling en wonen):
- een laadpalenbeleid voor de gemeente Woerden op te stellen;
- daarbij onderscheid te maken tussen bestaande woon/winkelgebieden en nieuw te ontwikkelen locaties;
- dit als raadsvoorstel ter besluitvorming uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 aan de raad voor te leggen;
- de eenmalige kosten van maximaal € 25.000 te dekken door deze ten laste te brengen van het geprognotiseerde jaarresultaat (begrotingssaldo 2022).

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.