T-001

MPG Meerjarenperspectief Grondbedrijf

Status

Wordt in kwartaal 2 van 2019 verwacht en verwerkt

Toezegging

De portefeuillehouder zegt toe dat:
- Vanaf het MPG 2019 een samenvatting met daarbij de belangrijkste conclusies zal worden bijgevoegd;
- MPG’s in het vervolg vóór vaststelling van de programmabegroting ter vaststelling door de gemeenteraad kunnen worden behandeld, rekening houdend met voorafgaande behandeling in Het Beeld + Het Debat.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.