T-005

Tussenevaluatie Integraal Veiligheidsplan 2019-2020

Status

Toezegging

De burgemeester zegt toe om eind 2019, begin 2020 een tussenevaluatie van het IVP aan de raad te bieden, in samenhang met de veiligheidscijfers. Daarin wordt ook meegenomen de stand van zaken rond de integraliteit van het beleid en de samenhang met andere gemeentelijke domeinen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.