T-005

Eindrapport toekomst WoerdenSport (vooheen(T-485)

Status

In het de loop van 2023 wordt de raad geinformeerd over het plan van aanpak.
Update 15 november 2021: In Raadsinformatiebrief d.d. 12 oktober 2021 (D/21/036411) heeft het college de raad geïnformeerd over de planning van de toekomst van de zwembaden.
Deze planning is als volgt:
• Eind 2022 Kaders voor onderzoek met gemeenteraad bespreken en budget aanvragen
• Begin 2023 Start onderzoek door extern adviesbureau
• Eind 2023 Rapport plus advies naar gemeenteraad voor besluitvorming
• Begin 2024 Uitwerking en uitvoering besluit gemeenteraad
Update 11 april 2022:
In Raadsinformatiebrief d.d. 22 maart 2022 (D/22/054190) heeft het college de raad geïnformeerd over de start van het onderzoek aangaande de toekomstige invulling van het binnenzwemwater in Woerden.

Toezegging

Wethouder Noorthoek zegt toe dat het plan van aanpak in 2022 aan de raad wordt voorgelegd en dat in 2023 het eindrapport over de toekomst van WoerdenSport gereed zal zijn.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.