T-008

Onderzoek onvolkomenheid begroting Jeugd

Status

Bespreekstuk in de raadsvergadering van 11 juli 2019 (motie vreemd aan de orde)

Toezegging

Wethouder Bolderdijk geeft aan dat de resultaten van het onderzoek van de concerncontroller op 5 juni besproken kunnen worden in de vergadering van de auditcommissie. Vervolgens ontvangt de raad een raadsinformatiebrief.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.