T-008

Onderzoek onvolkomenheid begroting Jeugd

Status

Raadsinformatiebrief 19R.00511 is op 19 juni aangeboden aan de raad.

Toezegging

Wethouder Bolderdijk geeft aan dat de resultaten van het onderzoek van de concerncontroller op 5 juni besproken kunnen worden in de vergadering van de auditcommissie. Vervolgens ontvangt de raad een raadsinformatiebrief.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.