T-009

Reconstructie Slotenbuurt Zegveld – tegenvallers bij de uitvoering

Status

Bespreekstuk in de raadsvergadering van 11 juli 2019

Toezegging

De commissie verzoekt de wethouder om de brief om te vormen tot een raadsvoorstel, zodat de raad in staat wordt gesteld dit te amenderen. De wethouder zegt toe dat hij dit verzoek zal meenemen richting college. De raad zal na de collegevergadering van 21 mei a.s. nader worden geïnformeerd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.