T-010

RIB gemaakte keuzes snelfietsroute (vooheen T-496)

Status

Update oktober: november 2021
Update 15 december: februari 2022
Update 23 februari: Collegevoorstel is dinsdag jl. akkoord bevonden, RIB is op route.

Toezegging

Daarnaast wordt de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de keuzes van het college en de uitwerking daarin (over oversteekplaatsen Minkema/Steinhagense en keuze tussen VRI) Daarin wordt ook duidelijk aangegeven welke alternatieven er zijn. Mocht de raad het nodig achten, kan deze raadsinformatiebrief nog geagendeerd worden.'

'De raad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de updates rond dit project, waaronder de subsidievertrekking vanuit de provincie.'

Begroting 2022: In 2022 werken we verder uit hoe we de oversteek bij het Minkema, locatie Stein, willen vormgeven en vragen we hiervoor krediet aan bij de raad. Uitvoering vindt gelijktijdig of direct volgend plaats op de omlegging van de Steinhagenseweg (p.24)

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.