T-010

Versterken onderzoeksjournalistiek

Status

Voor het reces zal een voorstel aan het college worden voorgelegd en vervolgens wordt door middel van een RIB de gemeenteraad geinformeerd.

Toezegging

Burgemeester Molkenboer geeft aan dat het college momenteel een raadsinformatiebrief over het onderwerp in voorbereiding heeft waarin het proces wordt geschetst op welke wijze het college met het onderwerp aan de slag wil gaan. Hij zal de aangedragen punten uit de vergadering meenemen in de raadsinformatiebrief, die op korte termijn aan de raad zal worden aangeboden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.