T-010

Versterken onderzoeksjournalistiek

Status

Na het zomerreces wordt de gemeenteraad een voorstel gedaan voor het starten van een project.

Toezegging

Burgemeester Molkenboer geeft aan dat het college momenteel een raadsinformatiebrief over het onderwerp in voorbereiding heeft waarin het proces wordt geschetst op welke wijze het college met het onderwerp aan de slag wil gaan. Hij zal de aangedragen punten uit de vergadering meenemen in de raadsinformatiebrief, die op korte termijn aan de raad zal worden aangeboden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.