T-015

Oplossing dekkingstekort Grex (vooheen T-519)

Status

Update januari 2022: Dit is verwerkt in nieuwe nota Grondbeleid. Het punt is daarmee afgedaan.
Griffie (18/2): De Nota Grondbeleid is na de Politieke Avond van 3 februari terug naar de tekentafel gegaan.
Griffie (17/2/23): We gaan uit van behandeling in de raad in april 2023.

Toezegging

Mevrouw Van Hoesel (D66) geeft aan dat de jaarrekening heeft laten zien dat wat betreft de grondexploitaties de risico’s groter zijn dan de reserve en er onvoldoende dekking is en vraagt welke oplossing de wethouder hiervoor ziet. Wethouder De Regt toe de raad hierover een voorstel te zullen doen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.