T-016

Brief provincie inz. Van Ooijen (vooheen T-522)

Status

De inhoud van de brief van de Provincie is met de raad gedeeld. Er is een RIB opgesteld (januari 2022) waarin de raad nader is geinformeerd over het haalbaarheidsverzoek van Van Ooijen. Er is 24 februari de 'Motie vreemd – Helderheid over verzoek en vervolgproces Van Ooijen' ingediend. 21 april wordt de motie inhoudelijk besproken.

Toezegging

Wethouder De Weger zegt toe de brief van de provincie aan de raad te zullen sturen. Mocht dit niet kunnen, zal het college de reden met de raad delen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.