T-021

Meerjarenplan verduurzamen gebouwen en svz CO2-neutrale organisatie

Status

Update febr 22: raadsinformatiebrief gepland voor april 22.
Update april 22 RIB 13 april verstuurd. Het punt is hiermee afgedaan.

Toezegging

Wethouder De Regt zegt een overzicht toe met een (meerjaren)plan van te verduurzamen gebouwen met daarbij toelichting om welke renovaties het gaat en zal de raad informeren over de stand van zaken over in hoeverre de eigen organisatie al CO2-neutraal werkt.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.