T-022

Meerjarenplan Stichtse Groenlanden (vooheen T-536)

Status

Update: Dit gaat pas lopen bij het meerjarenplan voor het Recreatieschap. Verwachting is tweede helft 2022.

Toezegging

Burgemeester Molkenboer zegt toe dat de raad zal worden betrokken bij de opstelling van het meerjarenplan.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.