T-022

Meerjarenplan Stichtse Groenlanden (vooheen T-536)

Status

Update juni 2022: Dit gaat pas lopen bij het meerjarenplan voor het Recreatieschap. Verwachting is tweede helft 2022.
Update augustus 2022: I.v.m. overgang van RMN naar Staatsbosbeheer per 1 januari 2023, is afgesproken met Staatsbosbeheer dat pas in 2024 zal worden gestart met het opstellen van de doorontwikkelagenda. Advies: Dit punt van LTA afhalen.

Toezegging

Burgemeester Molkenboer zegt toe dat de raad zal worden betrokken bij de opstelling van het meerjarenplan.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.