T-024

Gesprekken ontwikkelingen Ferm Werk (vooheen T-538)

Status

Update juni 2022: De raad wordt meegenomen in de ontwikkelingen door middel van rondleidingen bij Ferm Werk en thema- en politieke avonden over de begroting. De bestuursopdrachten en het spoorboekje

Toezegging

Wethouder Becht zegt toe de raad te blijven informeren over de ontwikkelingen in het beleid en de bestuursopdrachten van Ferm Werk en aanvullend op de toezeggingen uit het spoorboekje met de raad in gesprek te zullen gaan;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.