T-025

Beschut Werk in kwartaalrapportages Ferm Werk (vooheen T-539)

Status

Update juni 2022: Streven is om dit in de kwartaalrapportage Q2 2022 te realiseren.
Update 28 juli; In de kwartaalrapportage Q3 zal dit worden verwerkt.

Toezegging

Wethouder Becht zegt toe een afspraak te maken met Ferm Werk om de raad via de kwartaalrapportages inzicht te bieden in Beschut Werk en hiervoor de exacte interpretatie van het amendement te hanteren;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.