T-025

Beschut Werk in kwartaalrapportages Ferm Werk (vooheen T-539)

Status

Toezegging

Wethouder Becht zegt toe een afspraak te maken met Ferm Werk om de raad via de kwartaalrapportages inzicht te bieden in Beschut Werk en hiervoor de exacte interpretatie van het amendement te hanteren;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.