T-026

Herzien bestemmingsplan Geestdorp 10 (vooheen T-540)

Status

Update 1 juni 2022: de termijn is - in verband met ontwikkelingen - nog niet nader te bepalen. Update 3 november 2022: Betrokken partijen zijn nog met elkaar in overleg over de ingediende zienswijzen. Het bestemmingsplan zal in Q1 voor besluitvoring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Update 9 december 2022: Het plan zal in januari 2023 aan het college worden voorgelegd en aansluitend behandeling in de gemeenteraad in februari.

Toezegging

N.a.v. de bespreking van het bestemmingsplan Geestdorp 10 wordt geconcludeerd dat het bestemmingsplan nog niet rijp is voor besluitvorming. Het college gaat opnieuw in gesprek met de betrokkenen en legt de raad een herzien of nieuw bestemmingsplan voor.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.