T-026

Herzien bestemmingsplan Geestdorp 10 (vooheen T-540)

Status

Update 1 juni 2022: de termijn is - in verband met ontwikkelingen - nog niet nader te bepalen.

Toezegging

N.a.v. de bespreking van het bestemmingsplan Geestdorp 10 wordt geconcludeerd dat het bestemmingsplan nog niet rijp is voor besluitvorming. Het college gaat opnieuw in gesprek met de betrokkenen en legt de raad een herzien of nieuw bestemmingsplan voor.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.