T-027

Analyse bijstandsuitkeringen Woerden t.o.v. landelijke trend (vooheen T-541)

Status

Toezegging

Wethouder Becht zegt toe de raad ruim voor de raadsvergadering te informeren over de mogelijkheid om in het komende half jaar een analyse aan de raad aan te bieden waarin een vergelijking gemaakt wordt tussen het aantal bijstandsuitkeringen in Woerden t.o.v. de landelijke trend, met daarbij ook een verklaring van het verschil.

18 februari: Een nadere analyse van het aantal bijstandsgerechtigden Woerden Ferm Werk afgezet tegen de algemene trend, overeenkomstig de statistieken van CBS, zult u nog voor het einde van Q2 2022 ontvangen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.