T-032

Fasering en prioritering Omgevingsvisie

Status

Toezegging

Wethouder De Weger zegt toe de raad voor de zomer te informeren via een raadsinformatiebrief over de fasering en prioritering met betrekking tot de uitvoering van de Omgevingsvisie. Hierin zal de woningnood (en mobiliteit als afgeleide daarvan en de doorontwikkeling van het bedrijfsleven) prioriteit krijgen. Daarbij zullen ook de beïnvloedingsmogelijkheden van de raad worden aangegeven.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.