T-033

Aanvulling reserve grondebdrijf vanuit de algemene reserve

Status

Toezegging

In het voorstel voor de nota Grondbeleid zal de raad ook informatie aantreffen over de risicoreserve.
Update n.a.v. raadsvergadering 6 juli 2022:
Mevrouw Van Hoesel (D66) geeft aan dat de toezegging van wethouder Vierstra, gedaan bij bespreking van de Jaarstukken 2021 op 30 juni, anders was dan in de besluitenlijst is verwoord.
Ze stelt voor de toezegging zo te formuleren dat er in het najaar van 2022 een raadsvoorstel komt voor de aanvulling van de reserve grondbedrijf vanuit de algemene reserve die gevoed is met het resultaat van 2021.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.