T-035

Extra begeleiding statushouders

Status

Update: de raad wordt in december (via beleid statushouders: Hanneke Steijn) met een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van de resultaten extra inzet op statushouders (ondertussengroep)

Toezegging

De wethouder zegt toe dat het college de raad nader zal informeren over de extra begeleiding voor statushouders.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.