T-050

Ontwikkelingen schuldquote

Status

Toezegging

Wethouder Vierstra zegt toe om voor de behandeling van de Kadernota 2024 een raadsinformatiebrief over de ontwikkeling van de schuldquote naar de raad te sturen en hierover in gesprek te gaan met de raad;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.