T-054

Reactie op VIC

Status

Toezegging

Wethouder Vierstra zegt een college reactie op de VIC (verbijzonderde interne controle) toe

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.