T-063

Rekenkameronderzoek Kapitaalgoederen

Status

Themabijeenkomst in de gemeenteraad op 11 mei 2023. We zien dit als eerste in een reeks. De bijeenkomst omvat een volledig overzicht van wat de openbare ruimte en het beheren hiervan inhoud. Tijdens de bijeenkomst presenteren we ook de hoofdlijnen van de startnotitie Beheer Openbare Ruimte (ontwikkelplan). Aan de hand van de resultaten werken we de startnotitie verder uit en wordt deze in de bestuurlijke route gebracht.

Toezegging

Wethouder De Regt zegt toe voor de zomer een informatiebijeenkomst te organiseren over de openbare ruimte, hieruit volgt een startnotitie na de zomervakantie;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.