T-17

Inwonerparticipatie - begroting 2021

Status

Toezegging

N.a.v. RIB nieuwe paragraaf 5 begroting:
"De commissie vindt, na een uitgebreide bespreking, de voorgestelde nieuwe paragraaf inhoudelijk en qua vorm onvoldoende geschikt en te weinig aansluiten bij de oorspronkelijke wens van de raad om toe te voegen aan de begroting. De raadsinformatiebrief wordt gezien als een opmaat naar een betere voorbereid stuk volgend jaar, waarbij college en raad gezamenlijk optrekken."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.