T-271

Uitgifte kavels Van Kempensingel

Status

De planvorming van de stichting Landgoed Bredius heeft nog onvoldoende opgeleverd. Door conflicterende belangen binnen de externe projectgroep heeft de stichting nog geen plan opgeleverd.

Toezegging

Pas ná toestemming van de raad via een raadsvoorstel zal het college overgaan tot uitgifte van kavels aan de Van Kempensingel. Dit is mede afhankelijk van de planvorming met o.a. de stichtingen Landgoed Bredius en Hofstede Batestein van het centrumgebied.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.