T-282

Graspad Raadhuislaan Harmelen

Status

In de voorbereiding voor het ontwerp is gedurende het burgerparticipatie proces in 2017 intensief contact geweest met de voorzitter van de VVE en het dorpsplatform. Geconstateerd is dat het voetpad veel wordt gebruikt door schoolgaande kinderen en de bewoners van het appartementen complex in het park. In het definitief ontwerp van het Koningspark is daarom het voetpad behouden. De werkzaamheden in het park worden uitgevoerd vanaf maart – mei 2018.

Toezegging

Wethouder De Weger zal in overleg treden met het Dorpsplatform en overige stakeholders/gebruikers om te komen tot een passende oplossing. De commissie krijgt hier t.z.t. een terugkoppeling van.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.