T-284

Verkeersvisie: Fietsactieplan, parkeerbeleid woonwijken, uitvoeringsplannen

Status

Deze afspraken maken onlosmakelijk onderdeel uit van de uitwerking van de Verkeersvisie. Het fietsactieplan, het opstellen van parkeerbeleid en het verkeersmaatregelenplan (uitvoeringsplannen) zijn belegd in de programmabegroting 2019-2023.

Toezegging

- Er wordt een fietsactieplan opgesteld.
- Er wordt een parkeerbeleid voor de woonwijken opgesteld. Zie ook T-256
- De uitwerking van de verkeersvisie in uitvoeringsplannen wordt uiterlijk juni 2017 aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.