T-372

Renovatie gemeentehuis

Status

De raad heeft in februari RIB 20R.00051 ontvangen over de stand van zaken van het juridisch traject en die een vooruitblik op het verdere traject bevat.Het valt niet te verwachten dat het gehele traject voor het einde van het jaar zal zijn afgerond.
Update nov: Evaluatie is voorzien na afronding van het project. En het project is nog niet afgerond vanwege de door BAM aangespannen procedure bij de Raad voor Arbitrage. Uitspraak RvA wordt op z’n vroegst verwacht aan het einde van Q1 2021. Projectevaluatie volgt in dat geval aan het einde van Q2 2021.
Update juni 2021: De Raad van Arbitrage heeft op 23 juni jl. het vonnis gewezen. De raadsinformatiebrief wordt voor het zomerreces aan de raad gezonden.

Toezegging

- Tevens zegt hij toe een eindevaluatie naar het proces rond de verbouwing van het stadhuis op te zullen stellen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.