T-382

GGD-taak Centering Parenting

Status

In het eerste kwartaal van 2019 wordt er een RIB aangeboden aan de gemeenteraad

Toezegging

Burgemeester Molkenboer zegt toe dat het college de raad een voorstel zal aanbieden voor de keuze voor centering parenting.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.