T-390

Integraal Veiligheidsplan

Status

oplevering IVP verschuift van Q4 2018 naar q1 2019 ivm verzocht extra termijn participatietraject door wijk/dorpsplatforms. Extra termijn tot eind december gegund. De reacties kunnen dan pas in januari 2019 verwerkt worden. Het IVP wordt in q1 2019 in procedure gebracht. Een RIB hierover is aan de raad gestuurd (december 2018/januari 2019)

Toezegging

- Burgemeester Molkenboer zegt toe dat in de evaluatie opgenomen wordt waarom een aantal prioriteiten uit het oude plan niet terugkomt in het nieuwe plan.
- ‘Iedereen doet mee’ wordt toegevoegd aan het IVP (Integraal Veiligheidsplan).

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.