T-391

Evaluatie aanpak teckelfokkerijen

Status

In een Rib zal de raad worden geinformeerd over de uitkomst van de evaluatie met de NVWA, politie, gemeente en ODRU en zal er ingegaan worden op de keuze ‘’last onder dwangsom’’ dan wel ‘’bestuursdwang’’ en het dierenwelzijnsbeleid. Omdat het strafrechtelijk onderzoek van de NVWA nog niet is afgerond heeft er ook nog geen evaluatie kunnen plaatsvinden. P{as daarna kan de gemeenteraad door middel van een Raadsinformatiebrief worden geinformeerd.

Toezegging

De wethouder zegt toe dat de raad nog wordt geinformeerd over de keuze voor bestuursdwang, de evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid en genomen maatregelen n.a.v. deze casus.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.