T-391

Evaluatie aanpak teckelfokkerijen

Status

In een Rib zal de raad worden geinformeerd over de uitkomst van de evaluatie met de NVWA, politie, gemeente en ODRU en zal er ingegaan worden op de keuze ‘’last onder dwangsom’’ dan wel ‘’bestuursdwang’’ en het dierenwelzijnsbeleid. Gelet op het feit dat er niet eerder dan eind dit jaar met de NVWA geevalueerd kan worden vanwege het strafrechtelijk onderzoek waarin ze zitten, kunnen wij de Rib niet eerder aanleveren dan Q1 2019.

Toezegging

De wethouder zegt toe dat de raad nog wordt geinformeerd over de keuze voor bestuursdwang, de evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid en genomen maatregelen n.a.v. deze casus.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.