T-393

Actualiteiten milieu en luchtkwaliteit

Status

Gepland is dat een toelichtende notitie in oktober beschikbaar is voor de Raad

Toezegging

• Wethouder De Weger zegt toe n.a.v. een vraag over actie T-290 en het Plan gezonde samenleving de raad nog te informeren over milieu en luchtkwaliteit.
• Wethouder De Weger zegt toe dat hij de raad informeert over de stand van zaken rond geluidsproblematiek en luchtkwaliteit en daarbij op motie M2-01 uit de begrotingsraad en de motie van februari 2018 zal reageren

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.