T-397

Preventieve maatregelen asbest

Status

Er is afstemming tussen ODRU en gemeente over reguliere inzet mbt asbest. Woerden stelt op het moment dat hier middelen voor beschikbaar komen een plan asbest op, inclusief preventieve maatregelen. Lead ligt bij VTH gemeente. Voor 2019 is hier geen budget voor beschikbaar gesteld. Voornemen dit in Begroting 2020 plek te geven.

Toezegging

Wethouder De Weger zegt toe het belang van het nemen van preventieve maatregelen rond asbest aan te kaarten bij de OdrU.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.