T-403

Ontwikkelingskader Middelland

Status

Op 23 november 2018 heeft Raad besloten over bijdrage vanuit Reserve Volkshuisvesting naar in te stellen Reserve Gebiedsfonds Middelland. Besluitvorming over in te stellen gebiedsfonds vindt naar verwachting mei 2019 plaats, in combinatie met vaststellen Ontwikkelingskader Middelland en Woonvisie Middelland. Er heeft een themabijeenkomst over het proces plaatsgevonden op 7 februari.

Toezegging

- De raad mogelijk dit jaar of begin 2019 een raadsvoorstel ontvangt over het fonds / reserve Volkshuisvesting Ontwikkelingsvisie Middelland (zie ook: het raadsbesluit van 22 juni 2017.
- Wethouder Noorthoek zegt toe naar aanleiding van de vragen over leegstand gebouwen Middelland en huisvesting arbeidsmigranten dat de raad een actieplan (visie) ontvangt over Middelland.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.