T-404

Poort van Woerden

Status

Themabijeenkomst heeft plaatsgevonden op 29 november 2018. In het eerste kwartaal 2019 zal een vervolg komen met de raad. In een werksessie zal dan een startnotitie worden aangeboden.

Toezegging

De raad wordt binnenkort meegenomen in de plannen voor de Poort van Woerden. Er loopt moment een verkenning. De raad zal hierover eind dit jaar of met een uitloop naar volgend jaar, een plan van aanpak ontvangen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.