T-405

Programmabegroting 2020-2023

Status

Wordt meegenomen/verwerkt in de Begroting 2020

Toezegging

- Burgemeester Molkenboer zegt toe dat het percentage tijdbesteding van de BOA’s wordt opgenomen in de begroting als resultaatverplichting (net als bij de toezichthouders).
- Wethouder Bolderdijk zegt toe te kijken of het mogelijk is om in de volgende begroting en het raadsvoorstel inzake de belastingverordeningen een passage op te nemen over de waardebepaling en -ontwikkeling van woningen in Woerden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.