T-406

Update over armoedebeleid

Status

RIB 18R.00768 is op 14 december aangeboden aan de raad.

Toezegging

Het college is voornemens voor 1 december een raadsinformatiebrief te verzenden met een update over de implementatie van hetgekanteld armoedebeleid.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.