T-409

Stand van zaken cameratoezicht- en bewaking

Status

De evaluatie van camerabewaking op het stationsgebied heeft vertraging opgelopen ivm Corona; zowel vanuit gemeente als andere partners is informatieverzameling vertraagd. De informatievraag is uitgezet, de evaluatie is in de maak. Het streven is in q4 de evaluatie aan te gemeenteraad te hebben verzonden.

Toezegging

• Burgemeester Molkenboer zegt toe dat de raad in het eerste kwartaal een raadsinformatiebrief ontvangt over de stand van zaken rond cameratoezicht en -bewaking.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.