T-409

Stand van zaken cameratoezicht- en bewaking

Status

De RIB 19R.00858 over de evaluatie van het cameratoezicht in Tournoysveld is in december aan de raad gezonden. Er volgt in februari een RIB over de evaluatie camaratoezicht Stationsomgeving.

Update 3 maart: planning is niet gehaald, RIB wordt in maart aangeboden.

Toezegging

• Burgemeester Molkenboer zegt toe dat de raad in het eerste kwartaal een raadsinformatiebrief ontvangt over de stand van zaken rond cameratoezicht en -bewaking.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.