T-410

Onderzoek OZB-tariefswijziging vrijwilligersorganisaties

Status

De voorgestelde wetswijziging roept veel vragen op (ook bij de VNG), die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Het toepassen van de mogelijkheid van tariefdifferentiatie op basis van de voorgestelde wettekst brengt risico's met zich mee en kan leiden tot juridische procedures. De komende tijd worden de risico's in beeld gebracht. De ontwikkelingen op het gebied van het amendement Omtzigt worden gevolgd, maar het is te vroeg om een besluit hierin te nemen. Eind tweede kwartaal komen we hier op terug.

Toezegging

De raad uiterlijk wordt in maart 2019 geinformeerd over de gevolgen van een OZB-tariefswijziging voor vrijwilligersorganisaties.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.