T-411

Stand van zaken armoedebestrijding

Status

Op 17 oktober jl. is er een themabijeenkomst geweest over armoedebestrijding. Een raadsinformatiebrief over de stand van zaken rond armoedebestrijding wordt in maart 2020 aangeleverd. Omdat er m.b.t. dit onderwerp een aantal zaken op korte termijn veranderen, wordt dit gelijk meegenomen in de RIB.
Update mei:: middels RIB 20R.00293: Vervolg integraal armoedebeleid en Samen Vooruit is uw raad geinformeerd over het onderwerp armoedebestrijding. Themabijeenkomst heeft plaatsgevonden op 11 juni.

Toezegging

• Wethouder Becht zegt toe de raad een raadsinformatiebrief te sturen en een themabijeenkomst te organiseren over de stand van zaken rond armoedebestrijding

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.