T-411

Stand van zaken armoedebestrijding

Status

Op 17 oktober jl. is er een themabijeenkomst geweest over armoedebestrijding. Een raadsinformatiebrief over de stand van zaken rond armoedebestrijding wordt in februari 2020 aangeleverd.

Toezegging

• Wethouder Becht zegt toe de raad een raadsinformatiebrief te sturen en een themabijeenkomst te organiseren over de stand van zaken rond armoedebestrijding

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.