T-411

Startnotities proces warmteplan en proces afwegingskader Energie-opwek

Status

Startnotities worden voorbereid

Toezegging

De startnotities m.b.t. 1) Proces Warmteplan en 2) Proces Afwegingskader Energie-opwek zullen april 2019 ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.