T-412

Toelichting kostenstijging Ferm Werk

Status

De woordvoerders Ferm Werk zijn 26 juni geinformeerd (19.082669)

Toezegging

Wethouder Becht zegt toe de raad nog nader te informeren over de geprognosticeerde stijging in de kosten van Ferm Werk, in relatie tot beslispunt 6 van het amendement Zienswijze op de concept begroting 2020 Ferm Werk.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.