T-413

Stikstofproblematiek i.r.t. woningbouw

Status

Update: De informatie vanuit de provincie over de gebiedsgerichte aanpak stikstof en informatie vanuit de ODRU over de regels stikstof woningbouw worden verwerkt in een RIB. Tot op heden zijn er binnen de gemeente geen woningbouwprojecten met een stikstofproblem. RIB wordt in maart 2021 aan de raad gestuurd.

Toezegging

Wethouder de Weger zegt toe, wanneer de ontwikkelingen inzake de stikstofproblematiek in relatie tot woningbouw in kaart zijn gebracht, de raad hierover in een raadsinformatiebrief te zullen informeren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.