T-413

Stikstofproblematiek i.r.t. woningbouw

Status

Toezegging

Wethouder de Weger zegt toe, wanneer de ontwikkelingen inzake de stikstofproblematiek in relatie tot woningbouw in kaart zijn gebracht, de raad hierover in een raadsinformatiebrief te zullen informeren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.