T-413

Stikstofproblematiek i.r.t. woningbouw

Status

In afwachting van ontwikkelingen op rijk- en provinciaal niveau willen we de raad in maart 2020 informeren middels een RIB. Communicatie in lijn met de VNG.

Toezegging

Wethouder de Weger zegt toe, wanneer de ontwikkelingen inzake de stikstofproblematiek in relatie tot woningbouw in kaart zijn gebracht, de raad hierover in een raadsinformatiebrief te zullen informeren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.