T-413

Stikstofproblematiek i.r.t. woningbouw

Status

Update 18/5: op dit moment wordt nog gewacht op informatie vanuit de provincie over de gebiedsgerichte aanpak stikstof en informatie vanuit de ODRU over de regels stikstof woningbouw. Deze info vormt de basis van de RIB. Tot op heden zijn er binnen de gemeente geen woningbouwprojecten met een stikstofproblem. Voorstel is om de RIB te verplaatsen naar Q3

Toezegging

Wethouder de Weger zegt toe, wanneer de ontwikkelingen inzake de stikstofproblematiek in relatie tot woningbouw in kaart zijn gebracht, de raad hierover in een raadsinformatiebrief te zullen informeren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.