T-414

Ontwikkelingen inkoop zorg i.r.t. WoerdenWijzer

Status

De raad heeft in februari 2020 raadsvoorstel 20R.00028 ontvangen over de (ontwikkelingen rond) de inkoop.

Toezegging

Wethouder De Weger zegt toe in het eerste kwartaal van 2020 een raadsinformatiebrief te sturen over ontwikkelingen rond de inkoop, met daarbij aandacht voor de relatie van de inkoop met de werkwijze van de WoerdenWijzer.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.