T-416

Aanvulling overzicht onderhoudsbudgetten IBOR

Status

overzicht wordt in januari 2020 aan de raad gezonden

Toezegging

De heer Van Meijeren verzoekt om het overzicht van onderhoudsbudgetten IBOR (p. 107 programmabegroting) in 2020 aan te vullen met eenzelfde overzicht van de afgelopen 2 begrotingsjaren (vanaf de Taskforce) tot en met 2030. Wethouder Bolderdijk zegt toe dit te zullen onderzoeken en hierop nog terug te komen bij de raad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.