T-418

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Status

Er komt een quick scan of we recreatiegebied cattenbroekerplas wel of niet overdragen. De uitkomst van deze quick scan zal via een RIB met de raad gedeeld worden. Áls besloten wordt tot overdracht aan het recreatieschap, dan geschiedt dat via een raadsbesluit.

Toezegging

De raad wordt in de gelegenheid gesteld middels een raadsbesluit akkoord te gaan met de overdracht van de Cattenbroekerplas.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.