T-418

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Status

Toezegging

De raad wordt in de gelegenheid gesteld middels een raadsbesluit akkoord te gaan met de overdracht van de Cattenbroekerplas.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.