T-420

Omgevingswet en omgevingsvisie

Status

Voor de Omgevingsvisie is op 25 juni het Waardenkader vastgesteld in de raad (20R.00497). In de waarde Duurzaam en toekomstbestendig is onder andere de intentie van het natuurinclusief bowuen en ontwerpen geborgd. Daarnaast komt deze intentie terug in de ontwerp-principes gezonde leefomgeving en meervoudig ruimtegebruik in het waardenkader. Het waardenkader vormt het kader waarbinnen de Omgevingsvisie wordt uitgewerkt. De ontwerp-omgevingsisie wordt in 2021 opgeleverd.

Toezegging

Wethouder De Weger zegt toe om bij het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan de intentie van de motie natuurinclusief bouwen en ontwerpen mee te nemen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.