T-421

Sturing casemanagement

Status

Eind augustus volgt een inhoudelijk gesprek tussen de indieners van de motie met de portefeuillehouder en betrokken ambtenaren over sturing op kwaliteit van zorg en hoe dit vorm krijgt binnen het casemanagement en in de nieuwe inkoop van Wmo ondersteuning en Jeugdzorg. Na en ook naar aanlelding van dit gesprek volgt een raadsinformatiebrief.
update 1/9: RIB is momenteel in voorbereiding en wordt in septermber aangeleverd.
Update 15/10: raad is geinformeerd middels RIB: 20R.00879.

Toezegging

Wethouder de Weger zegt toe de raad te zullen uitleggen hoe het college bij casemanagement de sturing richting aanbieders wil organiseren en daarbij de vier in het dictum van de motie ‘inhoudelijke kaders jeugdzorg en Wmo’ genoemde thema’s toe te lichten.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.